Regler för inlämning av egna urvalshäften  
 

•    Montering ska ske i IDEALs urvalshäften, dessa innehåller 10 sidor med totalt 120 rutor och kostar 10 kr/st. Beställning av tomma urvalshäften sker på bifogad blankett. Även fastsättare för stämplat material finns att beställa och kostar 20 kr/1000 st.

•    IDEAL ansvarar inte för äktheten av inlämnat material.

•    Alla priser ska avrundas till hela kronor. Lägsta tillåtna pris är 1 kr. Priser och nummer får inte noteras med blyertspenna.

•    IDEAL fyller i allt på urvalshäftets fram- och baksida utom ”Katalog” och ”Försäljningsvärde”.

•    Det finns olika samlingsområden. Dessa finns uppräknade på häftenas insida där du även finner regler och anvisningar.

•    IDEAL tar ut en provision på 20% på uttaget material.

•    Efter ca: 3 säsonger skickas urvalshäftena tillbaka. Då sker också redovisning och utbetalning av uttaget material. Returportot betalas av inlämnaren.

•    Vid varje inlämningstillfälle sänder IDEAL ett inlämningskvitto med förteckning på inlämnade häften samt värdet, som bevis på att häftena har kommit IDEAL tillhanda.

•    Medlemsavgift på 80:- ska erläggas varje säsong. Observera att du endast betalar en medlemsavgift även om du deltar både som inlämnare och mottagare av urvalshäften. Dock behöver Du inte motta några sändningar, utan kan endast bidra som inlämnare med eget material om så önskas.

•    OBS! Eftersom häftena/frimärkena är inlämnarens privata egendom så ska din hemförsäkring täcka eventuella förluster/skador.

Monteringstips
•    Förmånliga priser och god kvalité på materialet är A och O för en bra försäljning. Massvara säljer mindre bra.
•    Montera snyggt och prydligt med tydliga siffror och bokstäver.
•    På dyrare stämplade märken kan det vara bra att notera stämpelns ort och datum samt var den går utanför märket. För ostämplade märken kan du ta en kopia av märket och klistra in detta sidan om.
•    Blanda inte olika samlingsområden i samma häfte. Detta gör att det blir svårare för klubben att distribuera ut häftet.

Välkommen som inlämnare av urvalshäften!

 

Tillbaka