Hur skickas sändningarna  
 


Medlemmarna är uppdelade i grupper (max 7 personer) beroende på vilket samlingsområde de har. Detta gör att du endast erhåller material som intresserar dig. IDEAL skickar sändningen till den förste i gruppen som sedan skickar den vidare till nästa … och den siste skickar tillbaka sändningen till IDEAL. Föreningar ingår inte i några grupper utan får ”egna” sändningar. Varje medlem får 1 sändning varje eller varannan månad under perioden sept-maj. Totalt brukar det bli ca: 6-9 st sändningar/år. Varje sändning består av ca: 30 st urvalshäften med en total vikt på knappt 2 kg. Sändningarna skickas alltid som ESS-brev REK. Frankerar man filatelistiskt består värdet och egen frankering återfås om man bifogar ett adresserat och frankerat kuvert. När du får en sändning återsänder du följaktligen frankeringen till avsändaren i det bifogade kuvertet. Begär handstämpling! Saknas returkuvert tillfaller frankeringen mottagaren. När du ska skicka sändningen vidare är det förberett så att det ska vara så enkelt som möjligt för dig. Allt du behöver göra är att slå emballage runt häfteskartongen och sätta på den rätta färdigskrivna adresslappen, enligt cirkulationslistan.

 

Tillbaka