IDEAL FRIMÄRKSURVAL


Vad är IDEAL Frimärksurval

Frimärksurvalssändningar är ett trevligt och enkelt sätt att komplettera eller bygga upp en samling på. Man får hemskickade urvalshäften innehållande sådana frimärken som man är intresserad av. Sedan kan man i lugn och ro sitta hemma och plocka ut de frimärken som man vill köpa. Priserna är dessutom mycket låga, ofta 20-40% av katalogpriserna, och det finns material från Hela Världen, såväl nytt som gammalt och billigare som dyrare. Följande samlingsområden finns att välja på: Sverige, Norden (inkl. Sverige), Europa, Övrigt/Hela Världen samt Motiv. Frimärken från de nordiska länderna och framför allt Sverige finns av naturliga skäl i störst antal och variation. Samtliga urvalshäften är monterade och inlämnade av IDEALs medlemmar vilket gör att det är stor variation på materialet. Man kan även vara medlem i IDEAL endast som inlämnare. IDEAL har nästan 50 års erfarenhet av cirkulationsverksamhet och varje säsong får vi nya medlemmar/föreningar och många nya häften inlämnade, så vi har alltid nya och spännande urvalshäften att skicka. Varje säsong har vi ca: 3000-4000 st urvalshäften inlämnade för cirkulation.


Hur skickas sändningarna

Medlemmarna är uppdelade i grupper (max 7 personer) beroende på vilket samlingsområde de har. Detta gör att man endast erhåller material som är intressant. IDEAL skickar sändningen till den förste i gruppen som sedan skickar den vidare till nästa … och den siste skickar tillbaka sändningen till IDEAL. Föreningar ingår inte i några grupper utan får ”egna” sändningar. Varje medlem får 1 sändning varje eller varannan månad under perioden sept-maj. Totalt brukar det bli ca: 6-9 st sändningar/år. Varje sändning består av ca: 30 st urvalshäften med en total vikt på knappt 2 kg. Sändningarna skall alltid skickas som REK-brev. Frankerar man filatelistiskt består värdet och egen frankering återfås om man bifogar ett adresserat och frankerat kuvert. När man får en sändning återsänds följaktligen frankeringen till avsändaren i det bifogade kuvertet. Begär handstämpling! Saknas returkuvert tillfaller frankeringen mottagaren. Föreningar får tillbaka sin frankering i nästa sändning. När sändningen ska skickas vidare är det förberett så att det ska vara så enkelt som möjligt. Allt som behöver göras är att slå emballage runt häfteskartongen och sätta på den rätta färdigskrivna adressetiketten, enligt cirkulationslistan.


Regler för IDEAL Frimärksurval

•Man måste vara 18 år och bosatt i Sverige för att bli medlem i IDEALs urvalsverksamhet.

•Medlem ska varje säsong i samband med den första sändningen erlägga en medlemsavgift av 80 kr.

•Varje sändning får behållas i högst 4 dygn (ankomstdagen oräknad) och ska sedan vidarebefordras till nästa medlem på listan. Om lånetiden överskrids tillkommer förseningsavgift 5 kr/dygn.

•Föreningar får normalt sett en sändning ett par dagar innan varje mötesdag och returnerar den snarast efter mötet. Om så önskas kan sändningen även cirkulera bland medlemmar några veckor.

•Medlemmen är ansvarig tills sändningen har skickats vidare. Spara inlämningskvittot från Posten.

•Vid semester eller annan längre tids bortavaro (10 dagar eller mer) ska IDEAL meddelas i god tid så att ingen sändning blir liggande eller kommer i retur.

•IDEAL ansvarar inte för äktheten av inlämnat material.

•Medlem som på något sätt skadar frimärken är ersättningsskyldig för dessa.

•Likvid för uttaget material ska snarast eller senast den siste i innevarande månad, betalas in på IDEALs plusgiro. Notera sändnings- samt medlemsnummer på inbetalningskortet.

•Äganderätten för uttaget material övergår ej till uttagaren förrän full likvid har erlagts.

•För varje sändning betalas en fast sändningsavgift på 40 kr.


Anmäl dig som medlem nu

Följ länken nedan till anmälningsformuläret och fyll i personuppgifter och önskemål. Där bör man noggrant ange vad man samlar och är intresserad av. Man kan vara med i en grupp med flera samlingsområden eller så kan man vara med i flera grupper med olika samlingsområden.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I IDEAL!

Till Anmälningsformulär!


Lämna in egna urvalshäften

Alla medlemmar är välkomna att lämna in egna urvalshäften för cirkulation. Följ länken nedan för att läsa om inlämningsvillkoren.

Till Inlämningsvillkor!