STORA
SVERIGELISTAN

jaktfalk

 

 

26-SIDIG KOMPLETT PRISLISTA
SVENSKA FRIMÄRKEN 1855-2014

POSTFRISKT, STÄMPLAT, HÄFTEN OCH PAKET

Priser och Nummer: Alla priser är i svenska kronor och alla nummer är enligt Facit 2015 Special. Komplett serie innebär lösa frimärken för stämplat och med par/block för postfriskt.
Kvalitet: Samtliga frimärken har minst god samlarkvalitet. Även ostämplade frimärken med fastsättarrest finns i lager. Dessa säljs till priser motsvarande 65% rabatt på Facitpris.
Vid beställning: Använd gärna beställnings-formuläret. Beställning kan även ske via e-post, brev, telefon eller fax.
Leveransvillkor: Leverans sker snarast och beställningar över 200 kr levereras helt PORTOFRITT med bifogad faktura. Betalning emotses tacksamt snarast efter mottagandet eller senast den siste i innevarande månad. Full bytes- eller returrätt inom 10 dagar.
Giltighet: Prislista gäller tills vidare och minst t.o.m. 2016-12-31. Reservation för tryckfel. Prislistan finns också i pappersversion och sänds gratis om så önskas.

 

Prislistan sidan 1, Facitnr: 1-143, År: 1855-1920
Prislistan sidan 2, Facitnr: 143-280, År: 1920-1939
Prislistan sidan 3, Facitnr: 281-395, År: 1939-1951
Prislistan sidan 4, Facitnr: 395-474, År: 1951-1955
Prislistan sidan 5, Facitnr: 475-572, År: 1955-1966
Prislistan sidan 6, Facitnr: 573-673, År: 1966-1969
Prislistan sidan 7, Facitnr: 674-790, År: 1969-1972
Prislistan sidan 8, Facitnr: 790-917, År: 1972-1975
Prislistan sidan 9, Facitnr: 918-1067, År: 1975-1978
Prislistan sidan 10, Facitnr: 1068-1225, År: 1978-1982
Prislistan sidan 11, Facitnr: 1226-1379, År: 1982-1985
Prislistan sidan 12, Facitnr: 1380-1540, År: 1985-1989
Prislistan sidan 13, Facitnr: 1541-1700, År: 1989-1991
Prislistan sidan 14, Facitnr: 1700-1843, År: 1991-1994
Prislistan sidan 15, Facitnr: 1844-1992, År: 1994-1996
Prislistan sidan 16, Facitnr: 1992-2141, År: 1996-1999
Prislistan sidan 17, Facitnr: 2142-2298, År: 1999-2002
Prislistan sidan 18, Facitnr: 2299-2451, År: 2002-2004
Prislistan sidan 19, Facitnr: 2452-2598, År: 2004-2007
Prislistan sidan 20, Facitnr: 2599-2747, År: 2007-2009
Prislistan sidan 21, Facitnr: 2748-2899, År: 2009-2012
Prislistan sidan 22, Facitnr: 2899-3014, År: 2012-2014
Prislistan sidan 23, Häften Facitnr: H9-H336, År: 1918-1982
Prislistan sidan 24, Häften Facitnr: H337-H590, År: 1982-2014
Prislistan sidan 25, Automathäften HA1-HA26, År: 1954-1985
Prislistan sidan 26, Frimärkspaket Hundra-lappen
Beställningslista för utskrift